Artegen…

Artegen, vad menar vi egentligen med artegen? Artegen kan beskrivas som den samlade anpassning till omvärlden en art genomgått genom det naturliga urvalet för att nå fram till hur arten ser ut och fungerar idag. Så vad handlar då allt det här om?

Låt oss börja läsa lite om evolutionen och det naturliga urvalet och då speciellt det ekologiska naturliga urvalet.

Klipp från  wikipedia.se 2016-01-01:

Evolution i biologisk mening är den process varigenom levande organismers egenskaper förändras från en form till en annan mellan successiva generationer. Evolutionsteorin beskriver hur ärftliga egenskaper i en population förändras från generation till generation genom olika processer.

Naturligt urval

Det naturliga urvalet verkar på den variation som finns i populationen. Föräldrarna får fler individer som avkomma än som kan överleva till mogen ålder och i sin tur reproducera sig. Individer har olika sannolikhet att överleva beroende på vilka ärftliga egenskaper de har. Antalet avkomma och överlevnadsförmåga hos avkomman bestämmer tillsammans hur stor nästa generation blir.Det är detta som ibland kallas ”survival of the fittest” (de anpassades överlevnad).

Det naturliga urvalet kan delas in i ”Ekologiskt urval” som handlar om hur väl organismen klarar att överleva i sin miljö och ”Sexuellt urval” som handlar om förmågan att befrukta andra individer. Vilka egenskaper som är optimala ändrar sig över tiden. Det gör att förmågan att förändras från generation till generation också är en egenskap som favoriseras av det naturliga urvalet.

Martins spekulationer

Det innebär alltså att vi (Homo sapiens sapiens) som art har utvecklats under många många tusen år; vad vi har ätit, hur vi har rört oss, hur vi har fortplantat oss, etc. Däremot ändrar sig vår omvärld nu med rasande fart och det mesta är sig idag olikt hur det såg ut för bara några hundra år sedan; vit sitter stilla framför datorer; vi äter kost som tidigare aldrig funnits tillgänglig, vi proppar i oss allsköns mediciner utan att veta orsaken till våra problem och vi ikläder oss ”funktionella” plagg och skor som ska ha fantastisk inverkan på oss. Jag hävdar inte att all utveckling är av ondo, tvärtom, det sker till exempel fantastiska framsteg inom medicinsk forskning vilket gör att vi kan bota den ena efter den andra sjukdomen – men allt för mycket forskning är sponsrad av dem som senare ska profitera på resultaten, ta läkemedelsjättarna eller livsmedelstillverkarna som exempel.

Min absoluta övertygelse är att vi behöver hitta tillbaka till vad som är naturligt för oss, arteget, och anpassa vår omvärld efter vad vi är skapade för istället för att försöka anpassa vår kropp och vårt sätt att leva efter omvärlden. Det gäller allt ifrån vad vi äter, hur vi tränar till hur vi sover.

Om detta kommer man kunna läsa om på artegen.se. Vi kommer behandla kost, träning, mental hälsa med mera.

Referenser finns listade där dessa existerar, resten är författarnas egna tolkningar och fira spekulerande.